Jak na to Vstup do AČR

Závazek sloužit vlasti

Vstup muže či ženy do ozbrojených sil završuje vojenská přísaha (v některých zemích nazývaná slib), jejímž složením se

voják slavnostně zavazuje k plnění povinností při obraně

státu. Text tuzemské p