V akci Mise AČR

2013-2022

V dalších letech se Češi vraceli

do Mali v rámci stále rozsáhlejší

mise EUTM-M a jejich počty vzrostly z 50 až na 120. V červnu 2020 ČR

poprvé na sedm měsíců převzala velení celé mise, přičemž jádro velitelství tvo