V akci Výsadkáři na Slovensku

Úderné komando

FOTO: Daniel Hlaváč, 43. výsadkový pluk

v akci

Ruská agrese na Ukrajině dala do pohybu procesy, které vyústily

v poměrně unikátní nasazení našich vojáků na Slovensku. Dnes

na východním křídle