Rozhovor Filip Vilímek

Poručík Filip Vilímek

slouží u výsadkářů

jako velitel čety

FOTO: Archiv autora, Archiv Filipa Vilímka

Filip Vilímek (* 1993)

Původně chtěl pracovat jako hasič, nakonec se rozhodl pro AČR. Roku

2019 jako první stud