Příslušenství Tlumiče 2022

Tiše, přesně, 

komfortně!

Používáním tlumiče šetří

nimrod nejen vlastní

sluch a uši svého psa, ale

předchází i stresu lovené

zvěře. Abych účinnost

moderních supresorů

ověřil v praxi,