Zbrojovka Kahr Arms

pistole Kahr Arms nepotřebují manuální pojistku. Jen pokud legislativa v zemi

zákazníka tento prvek vyžaduje, výrobce ho doplní. Celkově se spoušťový a bicí

mechanismus bez vnějšího kohoutu vyznačuje jednoduchostí, a byť se provedením li