Novinky Revolvery

Obři i trpaslíci

s ocelovým válcem

Mezi revolvery

se rok co rok objevuje

méně novinek než

u pistolí. Nic však není

ztraceno: Vzhledem

ke spolehlivosti,

charismatu a snadné

obsluze si bubínkáče

stále