Zbrojovka Kahr Arms

že na trhu nelze najít 9mm pistoli, která

by svými rozměry zároveň umožňovala

pohodlné skryté nošení.

V prvním ročníku vysoké školy

se proto Moon rozhodl takovou zbraň

zkonstruovat. Při experimentech získal cenné zkuše