Portréty Experti bushcraftu

Rebel s polskými kořeny

Mors Kochanski (1940–2019) bývá po­

važován za zakladatele moderního

bushcraftu. Jeho rodiče emigrovali z Pol­

ska do Kanady dva roky před chlapco­

vým narozením. Jméno Mors vzniklo

omy