Historie Český tramping

V hledáčku módní policie

V Česku neočekáváme výrazný rozmach bushcraftu: Historikové odhadují,

že trampingu se v průběhu posledních

zhruba sto let aktivně účastnilo několik set tisíc obyvatel českých zemí pěti

po sob