Severoamerický otakárek

Krásy mikrosvěta

  Čelní pohled na housenku

motýla Papilio troilus, která je

v tomto stadiu vývoje dlouhá

kolem pěti centimetrů

87

příroda – září–říjen 2019