Fotografem v hustém lese

Příroda ČR

Pravda o českých lesích

Zhruba 90 % českých lesů jsou lesy umělé a odhaduje se, že víc

než polovinu z nich tvoří smrkové monokultury

Jediná setina bez zásahů

Nepatrná část našich lesů je bezzása