Svět pod vodou

Potápění v Indonésii

  U rozedranců (čeleď

Antennariidae) se často musíte několikrát podívat, než

zjistíte, kde mají oči a kde

začíná a končí jejich tlama.

Když leží na dně, dokonale

napodobují rostliny ve s