Plzák španělský

jen mláďata plzáka španělského

a navíc zlikvidují původní plže. Do

budoucna se uvažuje o nasazení

dravých brouků, například střevlíka

hajního. Ten dokáže plzáky aktivně

vyhledávat a likviduje mláďata

i va