PAPOUŠCI RODU ARA

ATLAS ZVÍŘAT

Trojice oslnivých

opeřenců

TEXT A ILUSTRACE JAN DUNGEL, MALÍŘ A BIOLOG

ARA ARARAUNA

(ARA ARARAUNA)

45

p íroda — zá í– íjen