PERUÁNSKÉ VELEHORY

talgií statný Argentinec, bývalý

horský průvodce. Z dálky vypadá

rozeklaný hřeben Huayhuash jako

velká dřevorubecká pila a jeho

strmé zaledněné štíty jsou ze všech

stran lemovány ledovcovými jezery.

Stoupáme, kle