WPY 2019

VÝTVOR

Luis Vilariño Lopez (Španělsko)

© LUIS VILARIÑO LOPEZ / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019

VÍTĚZ KATEGORIE PROSTŘEDÍ

PLANETY ZEMĚ

14

Jazyky horké lávy stékají do Tichého

oceánu a při kontaktu se zmítajícími<