Slavík modráček tundrový

a hnízdo modráčků středoevropských

bylo poprvé nalezeno v roce 1982

v okolí Domažlic. Po tomto roce se

modráčci středoevropští výrazně rozšíři­

li i do dalších lokalit naší vlasti – pře­

devším na j