Zachránci životů

lidí, které nákaza stojí život. Antibiotika totiž mohou nemoc zlikvidovat, ale kvůli prastaré metodě

testování, při níž se mikroskopicky

zkoumá vzorek pacientova hlenu,

je nemoc zjištěna jen asi u 60 %

nemocných. V případě,