TAJEMNÉ ROSTLINY

FOTO: SHUTTERSTOCK

JIHOAFRICKÝ STŘÍBŘENEC PCHÁČOHLAVÝ

Stříbřenec pcháčohlavý mnohdy kvete celoročně, na jižní polokouli

ovšem nejvíce od srpna do dubna. Květenství je lemováno několika

řadami střechovitě se kryjících list