„DIKOBRAZ“ URZON KANADSKÝ

NEZNÁMÁ ZVÍŘATA

Urzoni jsou relativně

dlouhověká zvířata a ve volné

přírodě se dožívají až 18 let

39

p íroda — ervenec–srpen