p íroda-wildlife

fotosout ž

MODRÉ TICHO

Autor: Věra Kuttelvašerová Stuchelová

Použitá technika:

Nikon D800

Fotku medúz jsem

pořídila v Loro parku

na španělském ostrově

Tenerife.

91

p íroda — ervenec–srpen

<