NA VÝLETĚ

PODVODNÍ EXPOZICE MODRÁ

Suchou nohou

po dně řeky

Pozvedám oči ke klenbě stropu skleněné katedrály. Ze zelené hlubiny

se najednou vynoří impozantní dvoumetrová ryba – její veličenstvo

vyza velká. A vzápětí, jako dvořanstvo, j