Pták roku 2019

Úžasní opeřenci

87

příroda — květen–červen 2019