Úžasná zvířata

Morálka, city a rituály

Zvířata ovládaná emocemi

To, že René Descartes neměl pravdu, když zvířata označil za pouhé „živé stroje“, je jasné každému,

kdo vlastní domácího mazlíčka. Dnes už víme o chování živočichů mnoh