Lidé a příroda

Řeky a elektrárny

S

  Tlející řeka Vrbas nad

elektrárnou – přehrazení

řeky a vytvoření jezera

má zásadní dopad na

kvalitu vody a blízké

okolí

evřené vápencové kaňony

se stěnami tak strmým