Přírodní rezervace Paracas

Cestopis

Ekvádor

Zahrnuje asi 2 175 km2

mořské plochy a 1 175 km2 pevniny včetně pobřeží

poloostrova Paracas

Kromě živočichů

rezervace chrání také pozůstatky prehistorického

osídlení až ze sedméh