Světelné znečištění

sice úspornější, ale také jasnější sodíkové výbojky. Ty jsou v poslední době

nahrazovány světelnými diodami

známými pod zkratkou LED (z anglického „Light Emitting Diode“).

Modrá není dobrá

Ochránci přírody vít