Pod hladinou

Tajemný žralok velký

Ž

ralok velký je po žralokovi obrovském druhou

největší parybou. Jeho

vzdáleným příbuzným je

žralok bílý, ovšem žralok velký je

oproti svému obávanému bratranci

zcela neškodný. I tak ale z