fotosout ž

p íroda-wildlife

MATKA V BÍLÉM

PLÁŠTI

Autor: Skalická Dana

Použitá technika:

Canon EOS 1200D

Snímek guerézy pláštíkové (Colobus guereza)

s mládětem byl pořízen

v Zoo Praha.

92

p íroda — kv ten–