p íroda-wildlife

fotosout ž

BĚH FILMOVÉ HVĚZDY

Autor: Vojtěch Lukáš

Použitá technika: Nikon D810

Vlk se právě vynořil z lesa a v krásném

protisvětle se rozběhl po zasněžené louce.

Foceno v lednu 2017 v Minnesotě, kde jsme

f