SVŮJ ROZEZNÁVÁ SVÉHO

Pes se tak vlastně naučil vědcům říkat:

„Tak tohle je podle mého názoru pes

a nic jiného!“ Jednalo se o přípravnou,

tréninkovou část celého experimentu.

tenhle úkol zvládlo a byli tak připraveni na vlastní experiment. V