PŘÍRODA ČR

OHNIVÉ SKVRNY SALAMANDRŮ

Mloci skvrnití se většinou vracejí na stejné

místo přezimování. Jeden výzkum odhalil, že

někteří jedinci se na totožné místo hibernace

uchylovali až po dobu 20 let

kdo se potřel krví mloka,

toho