VÝCHODOČESKÝ BARRANDIEN

NA VÝLETĚ

během mořské záplavy ve svrchní křídě

ukládaly na skalnatém pobřeží z dávných

křemenců vrstvy pískovců a dalších usazených hornin. Asi nejnázornější i nejdostupnější je přírodní památka Na skalách