Úžasní primáti

Býložravý kahau nosatý

Nomen omen

Latinské jméno pro kahaua je Nasalis a do

češtiny ho můžeme přeložit jako „nosáč“.

Stejně decentní je v označení čichového

orgánu této opice i němčina, kde je kahau

pojme