Nohy a prsty anolisů

Tajemství přírody

Krajty na evolučním

úprku před mrazem

Evoluce umí nabrat skutečně impozantní rychlost. Nedávno pozorovali američtí vědci

velké změny v populaci krajt tmavých (Python bivittatus), které žijí jako invazní