soutěž–dopisy

Dopisy

napište redakci

Tajemství zatím

neodhaleno

Vážená redakce,

v jednom z čísel Přírody (číslo 7-8/2017) mě

velmi zaujal článek pana Jaroslava Kvasnici

nazvaný Motýl s pirátskou vlajkou, kde byl mimo

s