Unikátní lokalita Vrchbělá

Příroda ČR

chy, které ale po odchodu armády

spontánně zarůstají náletem borovice

a břízy, louky pak invazní třtinou křovištní a janovcem metlatým. V důsledku se vytrácí suchomilný a teplomilný

charakter lokali