PADÁKOVÁ KVĚTINA SVÍCNÍK

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY

říši však nejsou žádnou vzácností. Asi

60 % všech látek vylučovaných květem

svícníku se shoduje s molekulami, jimiž

šíří alarm polapená či poraněná včela.

Platí to i o klíčových pop