KRÁSY MIKROSVĚTA

KOUZLO HISTOLOGICKÝCH SNÍMKŮ

Abstraktní kresby

pod mikroskopem

ědní disciplína nazvaná histologie se

zabývá studiem mikroskopické struktury

živočišných tkání a orgánů mnohobuněčných organismů. Uplatnění má v přírod