MALAJSKÝ BUKIT FRASER

poznáte i dnes, protože New Road je

pro automobilovou dopravu většinou

uzavřená kvůli častým sesuvům půdy.

Obě cesty poskytují skvělou příležitost, jak nakouknout přímo do korun

plodících a kvetoucích stromů – ty