MÍSTA NA ZEMI

MALAJSKÝ BUKIT FRASER

VÝJIMEČNÝ BUKIT FRASER

Proč je vlastně Bukit Fraser tak výjimečný? Podle útlé, ale užitečné knížky Mortena

Strange (Birds of Fraser‘s Hill) můžete v oblasti zahlédnout 257 druhů ptáků; k tomu

je třeba p