ŽIRAFY

hledem

oblast p vodního rozší ení žiraf

ZVÍŘATA ČERNÉHO KONTINENTU

oblast sou asného rozší ení žiraf

Asi dvě třetiny ze všech

žiraf se nacházejí v Keni,

Tanzánii a Botswaně

OCHRANA MOZKU PROTI

SRDEČNÍ PUMPĚ