PŘÍRODA KOLEM NÁS

RYBY V ZIMĚ

NEV YZPYTATELNÁ ZIMNÍ

ÚTOČIŠTĚ

V zimním období mohou některé

druhy vytvářet větší nebo menší hejna a rovněž dochází k migraci spojené se zimováním. Ve větších řekách,

jezerech a ramenech řek někt