OKEM ORNITOLOGA

ORLI MOŘŠTÍ V ČR

Den na orlím

koupališti

Orel mořský je poměrně plachý pták a dostat se k němu na dosah

fotoaparátu není zrovna snadné. Když se vám to ale podaří, můžete

s těmito majestátními dravci zažít úžasné