OBJEVY

Jeden ze zhruba tisíce druhů

pistolových krevet, jejichž

„bublinová pistole“ je drobný,

ale nesmírně účinný nástroj

ZBRAŇ DROBNÝCH KREVET

PŘIPRAVILA: ZUZANA TELIČKOVÁ FOTO: SHUTTERSTOCK

SÍLA BUBLINOVÉ

PISTOLE

6