TAJEMSTVÍ PŘÍRODY

MEZIDRUHOVÉ KŘÍŽENÍ

I bez zásahu člověka dochází v přírodě ke křížení různých

živočišných druhů, ale člověk je výrazným katalyzátorem těchto

procesů. Jejich výsledkem jsou pak hybridi, které je obtížné někam