RYBY POD NAPĚTÍM

Paúhoř elektrický je ve své

podstatě „malá ryba“, protože hlava

a vnitřnosti představují jen asi

třicet centimetrů z celkové délky

těla. Zbývající část zabírá mohutný

elektrický orgán schopný generovat s každým