Invazivní perutýn ohnivý

Perutýn vypadá, jako by ve vodě

plachtil. Roztáhne svá „křídla“ a zcela bez známek námahy se pomalu

vznáší pod mořskou hladinou. Přes

den často odpočívá v převisu na

útesu, hlavou dolů; večer se vydává

n