Vejce, která spolu mluví

si rodič povídá s potomkem ve vejci.

Nevylíhlé mládě dytíka úhorního

(Burhinus oedicnemus) z podřádu

bahňáků (Charadrii) odpovídá přes

skořápku na volání rodiče. Mládě

se líhne plně vyvinuté a okamžitě